Kerstin, 1915-2014                    Kristian född 1946                        Elisabet född 1976          Samer född 2005