Vi spelade Västerås Nostalgia 1999 måndagen den 23 augusti

Västerås GK

Rond 1

Hål Meter Par Hcp Lars, som sämkte en chip Kristian Rolf, värd för dagen Finn

Kommentar/anmärkning/observandum

1 160 3 13 5 3 3 4 Finn tre-putt
2 325 4 15 5 8 4 4 Kristian out
3 470 5 9 7 6 6 6 Kristian tre-putt
4 175 3 11 4 4 4 3 Finn chip+putt
5 370 4 3 8 5 5 5 Kristian tre-putt
6 335 4 5 5 5 6 8 Finn i vattnet
7 400 4 1 6 4 5 5 Kristian chip+putt
8 260 4 17 5 5 4 4 Rolf greenträff, Finn chip+putt
9 350 4 7 6 6 4 6 Rolf greenträff
UT 2845 35 51 46 41 45
10 130 3 16 5 5 3 4 Rolf greenträff
11 300 4 10 3 7 4 5 Lars sänkte pitchen
12 115 3 18 3 5 4 6 Finn i skogen; Lars på green med j8
13 270 4 12 4 5 4 4 Kristian tre-putt
14 385 4 2 6 7 5 6 Kristian out
15 470 5 4 6 5 6 8 Finn out; Krisstian in regulation
16 270 4 8 5 5 5 4 Finn stilig två-putt
17 150 3 14 3 4 4 4 Lars höll stilen
18 315 4 6 5 5 4 6 Trötta ?
IN 2875 34 40 46 39 47
UT 2840 35 51 46 41 45
SA 5715 69 91 92 80 92 brutto-scorer
Slag 9 10 10 13 erhållna slag
Netto 82 82 70 79 netto-scorer

Rond 2

Hål Meter Par Hcp Lars, som sämkte en chip

Kommentar/anmärkning/observandum

1 160 3 13 3 3 4 3 Finn, Lars och Kristian in regulation
2 325 4 15 4 9 5 7 Kristian out (igen); Lars in regulation
3 470 5 9 6 5 6 6 Kristian koppsnurr ...
4 175 3 11 3 4 4 4 Lars in regulation
5 370 4 3 5 3 4 5 Rolf och Kristian greenträff
6 335 4 5 4 6 7 6 Lars chip+putt; Finn skog, Rolf vatten
7 400 4 1 4 4 7 5 Kristian in regulation; Lars från ruff
8 260 4 17 5 5 4 5 trött puttning
9 350 4 7 5 8 5 5 Kristian i bunkern
UT 2845 35 39 47 46 46 brutto-scorer
Slag 5 5 5 7 erhållna slag
Netto 34 42 41 39 Lars spurtade bäst
10 130 3 16 4 3 4 3 Finn green-träff, Kristian sandy par

Åter till golfsidan