Vi träffas över en öl i augusti 2016

Från vänster: Gunnar Öhlund. Thomas Eriksson, Lars Jonsson, Thomas Centerström
och Peter Palmgren. Fotograf: Anders Lundgren