Cirka 1914

Med äldsta dotter Kerstin 1915 70 år 1958