Lars Alfred Örberg (född Jansson) 1852-12-06  -  1926-04-22, född i Öråker, Sköns socken, den yngste av sex barn
Föräldrar: Lars Johansson och Anna Strandberg                                 Släkttavla

 

Flyttade till Bjärtrå november 1874:

Lars Alfred Örberg, son till Lars JohanssonJohanna, född Myrholm
1851-10-21  -  1927-10-27


Barnen:Verner Kristian Julius Knut och Emanuel; ättlingar
"Pojkarna Örberg från Ådalen"

De gifte sig den 26 oktober 1876, faktorn vid Lugnviks Ångsåg och tvätterskan från Högsta vid Kramfors:
:

 

Var faktor (sågmästare) i Lugnvik:

 

Lugnviks ångsåg nedbrunnen (VA 1884)
I går kväll (3Juli) klockan half tio uppstod eld i Lugnviks ångsåg. Elden utbröt så plötsligt, att arbetare, som strax förut slutat sina göromål i sågen
och ännu qvarstodo på plankbryggan derinvid ej märkte något ovanligt, förrän lågorna frambröto ur såghuset. Att bekämpa elden lät sig icke göra
utan såghuset nedbrann till grunden jämte en del av railbanaan. Luckligtvis rådde vindstilla så att man lyckades med verkets egen brandredskap
och den förstärkning, som anlende från närbelägna sågverk skydda brädupplaget.

 

 

 

 Lars Alfred fick den pokalen
 på sin 60-årsdag
6 december 1912

 

Kommunalt uppdrag


Skrivet av Kerstin, som skulle komma att födas av Greta Örberg några månader senare, den 19 september 1915

Slutade arbeta hos Björkå 1919:

 

Dog 22 april 1926 i lunginflammation:

Bouppteckningen med fördelning av kvarlåtenskap:

Begravd i Bjärtrå kyrka, gravplats B Nk 10 33:

De två strecken till höger om namnet indikerar att det finns två personer i graven, troligen Lars Alfreds hustru Johanna, född Myrholm