Bonden Nils Hansson född 19 januari 1738 i Hammal i Sköns socken

son till Hans Nilsson i Hammal och Stina Johansdotter fick sonen Jon Nilsson