Robert Gustaf von Fraser, Född 26/4 1681 i Livland

Musketerare. Rusthållare. Sergeant. Korpral. Kornett. Löjtnant. Kapten. Ryttmästare. Överstelöjtnant 1723.

 Död 66 år gammal 9/10 1747 på Dragesholm, Stenestad (M). Begravd 16/10 1749 på Dragesholm, Stenestad (M).