Kristina "Stina Lisa" Myrholm, född 11 maj 1822

Bodde med föräldrarna på Sandö:

 1832, då fadern dött; flyttade Stina Lisa och brodern Pehr Erik till Gudnundrå:

 

Var finns Stina lisa nu ?

Bor 1850-1860 i 4:e qvarteret i Härnösand hos stadsingenjören Fredrik Gustav Öhrman:

Föder dottern, Christina Johanna, 13 mars 1851 i Härnösand; fader okänd:


Bor med dottern i Härnösand fram till 16 oktober 1860; går rligen till nattvarden:

Flyttar från Härnösand med dottern Johanna 16 oktober 1860:

till Å i Gudmundrå socken söder om Kramfors:

Bor i Å 1872-78 med dottern och är "bageri-idkerska"; går regelbundet i nattvarden:
:
 

Dör i Å (Gudmundrå socken) 4 december 1884 i en ålder av 62 år 6 månader och 23 dagar: