Kamrat-dagen, 29 maj 2004

Samling i aulan
Musik-underhållning
Från vänster: Hans Toll, Kristian Sundström och Jan Agertz