Kamratdagen 28 maj 2022


Hans Toll förrättade upprop


Sedan blev det kaffe i biblioteket: 
 

Åsså middan på Stasshotellet: