Anders Breitholtz

Hej Kristian!                     2005-04-20

Tack för inbjudan till jubileet den 28 maj. Det vore väldigt trevligt träffa er alla,
men den närmaste tiden har jag rätt mycket att stå i så jag får avstå. Men skulle
det bli en möjlighet - och det inte blir för sent - så hör jag av mig. 

Jag var i Eksjö i höstas och såg bland annat läroverket - första gången sedan
studenten. Det var en upplevelse!

Läste ekonomi i Stockholm, senare också konsthistoria och estetik i Uppsala.
Efter examen har jag jobbat på bland annat inom Hasselforskoncernen och IBM.
Fem år har jag arbetat i England, där jag har ett företag. 

Sedan 89 bor min fru Kerstin och jag på Österlen där vi har en liten avstyckad
bondgård. Vi har en son, Adam, som är på sitt femtonde, och min dotter Jessica
från mitt första gifte går på konstakademin i Köpenhamn.

På fritiden roar jag mig med att skriva om konst och byggnadsvård.

Ja, det var litet grand om mig.    

Allt gott! - Vänliga hälsningar

Anders Breitholtz

 Mail