Jan-Erik Karlberg, alias "Knallen"

Idag   28 maj 2005

Efter studenten började jag läsa i Uppsala och blev fil mag med historia
och samhällsvetenskapliga ämnen. Via ett år i Göteborg blev jag sedan
skåning och är sedan 1972 bosatt i Kristianstad.

Bortsett från kortare tid som lärarvikarie har jag varit verksam inom
arbetsförmedlingen i Kristianstad i drygt 30 år och sysslat främst med
yrkesvägledning. Jobbar således inte längre.

Idrottsintresset finns kvar och för hälsans skull håller jag igång främst med
cykling. Ringsjön Runt ser jag fram emot. Årets runda blir den 19:e.

Jag träffade min fru på Smålands nation i Uppsala och vi har två söner,
30 och 28 år gamla. Den äldste gifter sig nu i pingst.

Jag infogar en bild på mig själv från förra året, en vårutflykt till Glimmingehus.

Hälsningar,

Jan-Erik

             Mail