Fred Ståhlgren

Har varit anställd i försvaret, Flygvapnet, i 31 år, pensionerad som överstelöjtnant efter att ha jobbat med
säkerhet och underrättelseverksamhet i "Högkvarteret". Har också jobbat med säkerhet i Bosnien efter kriget.

Numera aktiv i Katolska föreningen i Åkersberga, bl.a. med Birgitta-jubiléet 2003. Jobbar som
guide i Roslagen.

                 mail.gif (187 bytes)

30 jan 1965 Klicka för fullstor bild ! Klicka för fullstor bild ! Klicka för fullstor bild !

28 maj 2005

Mobil: 073-4475075
Telefon: 08-54023366

Söravägen 111
184 37 ÅKERSBERGA