Stora Seniorslaget på Sigtuna, Upsala och Vassunda 10-12 juli 2013