Rolf Memorial 3 på Kungsbacka GK och Vallda G&C den 8-9 juni 2016

Badtur med Eva 2, 19 grader i vattnet och alla badade