ND-golf 15 september 2011 på Sala GK

trio.jpg (486435 bytes)  lafr.jpg (117735 bytes)

 

ND på Rotary i Djursholm 14 oktober 2011

Denna fantastiska höstdag kund President Curt hälsa 23 egna och 10 gäster välkomna till dagens lunchmöte.

 Därefter var det dags för att alla att ställa sig upp medan Curt introducerade vår nye medlem Carl- Erik Lindh.

Curt kunde vidare informera om samprojektet med de övriga Danderydsklubbarna där den 11/11 fyra av medlemmar kommer att berätta om sina yrkesval för 2:a årseleverna på Danderyds gymnasium. Anders E kommer att berätta om valet yrkesofficer, Gunilla W om valet arkitekt, Jan Lindqvist om informatör och Anki om valet fastighetsmäklare.

Curt berättade också om den nästan hela långtradarlass med sjukhusutrustning som nu lastats och skickats iväg till Madona och om de som bidragit till detta.

Sedan var det dags för dagens två föredragshållare, Roland Selinder och Ingvar Glimälv, att berätta om ”Äventyret Norsk Data (ND)”.

Företaget föddes 1967 och grundades av tre IT-tekniska genier med Rolf Skår i spetsen. De tre hade mötts under sin utbildning och fick sina första anställningar på Norska Försvarsmaktens Forskningsinstitut. I den världen fanns då pengarna och resurserna för att utveckla den nya tekniken.

Under tiden på institutet utvecklades där den första norska datorn. Tidigare hade man mest använt maskiner från England. ND bildades 1967 och fick 1968 sin första order på en maskin ”NORD1”. 1972 kom det stora genombrottet för ND då man i mycket stor konkurrens tog hem uppdraget att förse CERN med datamaskiner. ND låg då långt öfre sina konkurrenter avseende kapacitet i maskinerna.

Under 70 och början av 80-talet växte företaget snabbt och fick många kunder runt om i världen. Datorernas funktionalitet breddades från att vara huvudsakligen tekniskt orienterade till att även omfatta administrativa funktioner. ND satsade hårt på forskning och utveckling. Ca 15% av personalen arbetade med detta. ND satsade också hårt på personalen under mottot ”alla skall vara med” och gav också stora förmåner till personalen.  

Från ett aktiekapital på 100000 1967 ökade företagets värde snabbt. 1983 tecknades aktier för 400 Miljoner. Som mest hade företaget ca 4000 anställda och hade en tillväxt på 40% per år 14 år i rad.

1987 i samband med ”Black Monday” fick ND så stora svårigheter att det helt försvann från marknaden 1989. Delar togs över av Siemens. Huvudorsaken var att man inte hängt med i utvecklingen så att då de generella operativsystemen (t ex UNIX) tog över i samband med de stora statliga upphandlingarna 1987 hade man ingen beredskap för detta utan försökte leva kvar i sitt unika ND operativsystem.