Norsk Data 50-årsfest.
Takk for fremmøtet!

Grunnet litt siste liten frafall ble det ca 240 fremmøtte deltagere. Men altså 50 flere i Stockholm, 50 i Trondheim og 40 i Bergen i separate arrangementer, pluss 150 ca på Teknisk Museum!

Uten dere hadde det ikke blitt noen fest! Det viktigste var at alle syntes å gå derfra med smil om munnen! Vi håper også at vi maktet å gi gründerne all ære for tiltaket for 50 år siden.

Vi har noen bilder og minnevideoer å dele med dere, og du må gjerne sende oss dine bilder om du ar noe bra, så skal vi legge det ut på dropboxadressen nedenfor. Da kan du sjekke om det er noe nytt fra tid til annen.

Klikk her: http://tinyurl.com/yaoed576

Du kan kopiere fil for fil til egen PC, eller spille av direkte fra Dropbox.

Filene A1Starten, A2NDogNDfolk og A3Livetgårvidere er bildecollager med musikk.
Filene 1MaritogDag, 2Lars, 3RolfmintroogNDrevyen, samt 4TAL-Kathe- taler er taler og opptreden mot slutten av den organiserte delen.
Photos er spredte bilder som er innkommet fra festen og seansen på Teknisk Mueum dagen før.

Vennlig hilsen,

Festkomiteen (merk nye adresser)

Marit Skatrud Andersen (maritskatrud1@icloud.com), Tone Dalløkken (tod@duett.no), Ragnar Sturtzel (ragnar.sturtzel@evry.com), Tor Olav Steine (torolav@online.no)

Norsk Data 50-årsfest.
Takk for fremmøtet!

Grunnet litt siste liten frafall ble det ca 240 fremmøt...