Fra 40 årsjubileet i Teknisk Museum, Mannen i lys jakke og turkis skjorte er Dave Walden (Arpanet). ND firar 40 år

 

Fra Simula dagen før:
På veggen oppfinnere av objektorientert programmering, Kristen Nygård og Ole Johan Dahl, UiO.

Till vänster Bård Sörby, till höger Tor Steine