ND-sången

Melodi: Oh Lord, it's hard to be humble

Refr.

Det är inte lätt att va' ödmjuk
när man är såna stjärnor som vi.
Var morgon vi kommer till jobbet
vi sprudlar av kraft och energi.
Våra kunder dom är ju så nöjda
vi gör ju allt de begär.
Det är inte lätt att va' ödmjuk
när man vet hur duktig man är.

Verser

När kunden har fått problems
på service någon dra.
Han kör configuration
och tycker att allt är bra.
En superrandom bara
innan det är dags att gå hem.
Där rök sista packen för kunden
och nu har han software problem.

Men då kommer software service
och gör ett nytt filsystem.
Man lägger in nyaste Sintran
och compabilitetsproblem.
Den inte ont anande kunden
han tycker att ND är bra.
Som ställer upp på service
för honom mest varendaste da'.

I Peters lilla harem
ordning och reda är.
Se bara i receptionen
jämt finns reserver där.
Likt Columbo han går där och tänker
och tycker att han är rätt ball.
Måhända går han och drömmer
om att bli en ny Anders Wall.

På sälj finns det vackra folket
som kulor till kistan drar.
Inte kan man dem väl klandra
om vinsten blir minimal.
När säljaren konfigurerar
han tänker med allt han har.
Inte ens kunde kunden ana
så märkligt behovet hans var.

Här följer sista versen
om oss själva den handla bör.
Därom finns föga att skriva
för vem sköter sig som vi gör ?
Kristian präktiga chefsmanér
accepteras med viss kverulans.
En viss uppmjukning kan skönjas
då han drabbats av säljinfluens.