Policy för material, adresser och referenser på ND-sidan

1. Allt material skall överensstämma med ND-andan.

2. Användning av information som finns på ND-sidan skall hanteras med hänsyn till allmän etik.
    Övertramp renderar i uteslutning från ND-sidan av den som brutit mot etik-regeln.

3. Adresser och annan information om individer omfattar endast ostraffade personer.

4. Vad som bedöms lämpligt/olämpligt material avgörs av "gamla ND-iters råd".