Jacob Axel Tornblad, 1839-11-14  -  7 jan 1893 döpt 21 november
Föråldrar: Jacob Fredrik Tornblad gift med Henrika Herlenius (nedan)  

  Föräldrarna bodde på Säteri Forshaga väster om Forshaga och flyttade sedan till Deje.

Jakob Axel är född i Grava 1839-11-14, döptes den 28 november.


 

Familjen bodde i Nedre Ullerud, Lustnäs 1855-60; Nedre Ullerud ligger öster om Deje. 

 
Brodern Jan Henrik flyttar från hemmet i Lustnäs den 7 november 1858. Han kallas bokhållare och är just fyllda 16 år:


 

Bor 1857-59 på Bryggargatan 11 i Stockholm hos fabrikör Bergström och är "mekanikelev":

Bor 7 december 1859 pä Bryggargatan 11 i Stockholm och arbetar som "mekanik-lärling hos fabrikör Bergström:

Jacob Axel flyttar från Stockholm som "smedslärling" till centrala Eskilstuna, Fors församling, 22 november 1860:

Besökte kyrkan 19 juli 2016; den är från ca 1000 e Kr.

Systern Greta flyttar 21 år gammal den 7 oktober 1862 till Kjula en mil öster om Eskilstuna.

Jacob bor i Eskilstuna fram till december 1864.

Flyttar som "maskinarbetare" från Eskilstuna till Hangvar socken på Gotland 31 augusti 1864:

och kommer till Hangvar socken på Gotland 1 december 1864:

Bor i Ihre (idag Ire) 3 mil norr om Visby och är till en början "maskinarbetare". Jacob Axel stannar där i nära fem år.
Har han gått en utbildning under tiden ? Han flyttar som "ingenjör".

Flyttar från Ihre 30 oktober 1869:


Kommer som "Civil-ingenjör" till Moholm i Hjälstad socken från Hangwahr den 5 mars 1870:

Jacob flyttade in i Mo församling/socken och bodde vad man kan se på gården Moholm.


Gårdsförvaltare Craford, ville göra om
den norra kvarnen till en valskvarn och därmed en handelskvarn. Kvarnen startade 1871 (lades ned 1944) och för att bygga upp den
behövdes självfallet en ingenjör.

   Längst uppe i norr ligger Moholm, dit Jacob Axel Tornblad flyttade 1870.
   Hans farfar Anders Tornblad var född i Grevbäck.

Georg Gudhem Alexis, (son av Gustaf Adolf, tab 5), född 1835 V, Stengårdsholma. Lantbrukselev vid Börringe kloster i Gustafs socken, Malmöhus län 1851–1854.
Extra elev vid teknologiska institutet i Stockholm och vid svenska slöjdföreningens skola vid teknologiska institutet i Stockholm 1854–1855.
Frielev vid Ultuna lantbruksinstitut 1855. Utexaminerad därifrån 1857. Lärare vid Wrangelsro lantbruksskola i Halland 1857–1859.
Arrenderade Snogeröds gård i Gudmundtorps socken, Malmöhus län 1860–1870. Lärare vid Orups lantbruksskola i Malmöhus län 1862–1865.
Lärare och inspektor vid Alnarps lantbruksinstitut 1866–1869. Ledamot av Skaraborgs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1875–1890.
RVO 1896-06-06. Död 1915-06-28 Forshammar (Ramsbergs förs, Örebro län, db). Ägde del i Oxhult i Hishults socken, Hallands län samt arrenderade
Moholm i Mo socken, Skaraborgs län och Hjälstad i Hjälstad socken, Skaraborgs län 1870–1896.
Ägde Sjötorp Jönköpings län 1900–1908.
Gift 1860-09-14 i Bösarps kyrka, Malmöhus län med Maria Matilda Charlotta Flygare, född 1842-04-28 på Lilla Markie, Bösarps socken, Malmöhus län,
död 1907-02-02 på Sjötorp, dotter av hovkamreraren Henrik Flygare och Marie Charlotta Andersson.

< glapp >

Jacob Axel skall ha funnits i Adolf Fredriks församling 1875 enligt en notering i ett husförhör i Lustnäs:

Bor 1874-75 på nr 10 Storkyrkobrinken och är "handelsbiträde":

Flyttar sedan till och bor 1876 i "Rudan Större" i kvarteret Folkungagatan/Renstiernas gata; han är då "bokhållare":

Flyttar 14 februari 1877 in på Apelbergsgatan 12 A i Adolf Fredriks församling; Jacob Axel är nu verkmästare:


Grundar 1 mars 1877 tillsammans med en partner det företag som idag är Ahlsell:


                                                    Riddarhustorg 13

Företaget flyttade efter några år till Storkyrkobrinken 11:


Historisk artikel om företaget. Brev från äldsta dottern Mara Henrika till hennes kusin Ivan, som till Jan Henrik Tornblad.

Bor från 14/2 till 2/11 1877 i Adolf Fredriks församling och flyttar 2 november 1877 till Jakobs församling med adressen Blasieholmstorg 10:

Blasieholmstorg 10-12
 

Tillhör nu Jakobs församling och flyttar till Klara församling, Luntmakargatan 7 i kvarteret Jernplåten 13.den 20 december 1880:

Flyttar från Luntmakargatan 7 i Klara 20 september 1882:


till Kungsholms församling:


Står som grosshandlare och noteras född i Grava 14 november 1839.
 

 Bor i Kungsholms församling fram till 18 november 1884, då han flyttar från Stockholm:

till Sundsvall:

och det har antecknats i husförhörslängden att han har god läsförmåga och att det utfärdats "Lysningsledighetsbetyg 7 oktober.
Han gifter sig den 7 november 1885 i Västra Sallerups kyrka i Eslöv med Selma Charlotta Ljunggren:

 

Familjen består nu av Jacob, Selma och Maria Henrika (född 16 maj 1887 i Sundsvall) och flyttar 19 juli 1887 till Fleminggatan 16 på
Kungsholmen i Stockholm:


.
Familjen Tornblad
Maria Henrika, svärmor Marie-Louise (f. Scharffenberg), Jakob,
Selma Charlotta och Selma Greta

 

Död 7 januari 1893 på Kungsgatan 44 i Stockholm i en ålder av 53 år 1 månad och 24 dagar:

 

Graven är upplåten till annan familj 1993.