Jöns Johan Gustaf Ljunggren i Westergård, Kläsinge, född 1819-02-06 i Sölvesborg.

Föräldrar: skräddaren Abraham Ljunggren och Maria Christina Lillja i Sölvesborg


 flyttade 1846 till Westergård via Billeberga:

 

Gifte sig med Marie-Louise Scharffenberg den 6 oktober 1851 i Svalöf:

Barn:
Edith Maria                            1852-06-30  -  maj 1921
Selma Charlotta                      1854-11-24  -  1947-12-31
Gustaf Abraham ("Gusten")     1859  -  1949
Oscar Fredrik                         1865-01-10  -  1935

 


Sireköpinge kyrka

Husförhör före 1859:

 

Husförhör efter 1865:

Sedan Westergård brunnit och familjen splittrats, flyttade Johan med döttrarna Edith Maria (18 år) och Selma Charlotta (16 år)
samt sonen Oscar Fredrik (5 år) till Kristianstad den 24 oktober 1870.

I Kristianstad drev Johans äldre bror Carl Johan Fulgentius (Ljunggren) CFJ Mekaniska verkstad, som han startat 1861. Oscar kom
att arbeta i firman 1885-89 innan han emigrerade till Amerika. Den hade övertagits av kusinen Carl JF Ljunggren efter faderns död 1880.

Johans hustru Marie-Louise flyttade med yngste sonen Gusten till sin styvfar Carl Lindeblad i Brandstad, med vilken hon vuxit upp
i Svalövs prästgård från 6 års ålder sedan hennes pappa Gustaf Henrik Scharffenberg dött och efterträtts som kyrkoherde av Carl Lindeblad.

Utflyttningen noterad i kyrlboken:

 

Johan Ljunggren dog i Kristianstad