Oscar Fredrik Ljunggren 1865-01-10  -  1935-09-24


son till Marie-Louise Scharffenberg och Johan Gustaf Ljunggren: 

Född i Westergård:

Barnen i familjen:
Edith Maria                            1852-06-30  -  maj 1921
Selma Charlotta                      1854-11-24  -  1947-12-31
Gustaf Abraham ("Gusten")     1859  -  1949
Oscar Fredrik                         1865-01-10  -  1935

Sedan Westergård brunnit och familjen splittrats, flyttade fadern Johan med döttrarna Edith Maria (18 år) och Selma Charlotta (16 år)
samt sonen Oscar (5 år) till Kristianstad den 24 oktober 1870:

 

Modern Marie-Louise flyttade med sonen Gusten till sin styvfar Carl Lindeblad i Brandstad, med vilken hon vuxit upp i Svalövs prästgård
från 6 års ålder sedan hennes pappa Gustaf Henrik Scharffenberg dött och efterträtts som kyrkoherde av Carl Lindeblad.

I Kristianstad drev farbrodern Carl Johan Fulgentius (Ljunggren) CFJ Mekaniska verkstad, som han startat 1861. Oscar började arbeta
i företaget, som då drevs vidare av grundarens son, d.v.s. Oscars kusin, Carl Johan Fredrik Ljunggren efter faderns död. Han hade fått sin
tekniska utbildning Zûrich.

Tidigt visade Oscar framfötterna och hans kusin uppmuntrade honom så att Oscar började i Malmö Tekniska Elementarskola,
nuvarande Pauli gymnasium, den 14 oktober 1882. Han gick ut som tvåa i en klass med nio studeranden och erhöll 10 kronor
i stipendium den 4 juni 1885.

Sedan arbetade han som ritare och konstruktör av ångmaskiner hos Ljunggrens Mekaniska. I juni 1889 besökte Oscar tillsammans
med kusinen Carl och sin yngre bror Gusten Världsutställningen i Paris. Snart därefter beslöts att Oscar och Gusten skulle fara till
Amerika för att lära sig den nya tidens ingenjörskonst.De skulle vara borta i högst tre år.

Ljunggrens Verkstads AB var ett verkstadsföretag som bildades 1861 under namnet C. J. F. Ljunggrens Gjuteri och Mek. Verkstad, verkstaden anlades intill Södra kanalen i Kristianstad och utvidgades efterhand som tillverkningen av gjutgods, bränneriutrustningar, ångmaskiner m. m. ökade. Ljungrens verkstad började 1865 leverera järnvägsvagnar och 1875 ångslupar och bogserbåtar. 1875 fanns endast en större industrianläggning i Kristianstad det var Ljunggrens verkstad som sysselsatte 200 man. 1880 tog grundarens son C. J. Fredrik Ljunggren över firman. År 1890 omorganiserades företaget till Ljunggrens Verkstads AB. 1890-1909 drev Ljunggrens även skeppsvarvet i Karlshamn. Lokomotiv- och vagntillverkningen upphörde 1919 resp. 1923. På 1910-talet började den tillbakagång som 1925 ledde till konkurs och nedläggande.

Oscar fortsatte arbeta i Ljunggrens Mekaniska fram till september 1889, då han tillsammans med brodern "Gusten" emigrerade till USA.

Utskriven från församlingen i Kristianstad 10 september:


Avreste från Malmö den 16 september 1889:

Oscar och lillebror Gusten anlände till New York 2 oktober 1889.

Första anställning var hos Edison Electric Company och på kontoret på Wall Street. Arbetet var planering av belysningen i New York.
Efter något år fortsatte anställningar hos Watts-Campbell Co och Corliss och arbete med ångturbiner. Senare flyttade han till Chicago
och Schenectady för anställning hos General Electric 1901. Då ändrade han efternamnet från "Ljunggren" till "Junggren".

Oscar gifte sig med Grace Elma Von Frankenburg den 16 april 1903:

 och fick dottern Esther Virginia.

Besökte Europa flera gånger:


Passet från 1924

1926: Oscar deltog i:
Plats:Schenectady, New York, United States Titel:General Electric Quarter Century Club

Child of Grace Elma Von Frankenburg and Oscar Junggren: Esther Virginia Junggren.
 
Esther Virginia Junggren married Charles Howson Abbe, son of William Abbe and Louisa Hart Howson, on 27 April 1935
at Schenectady, Schenectady County, New York.
 
Child of Esther Virginia Junggren and Charles Howson Abbe: Cassandra Junggren Abbe (living)
 
Reste med fru och yngsta dotter till Hawaii:


 

Steam turbines power an industry

Steam turbines power an industry

A condensed history of steam turbines

By John C. Zink, Ph.D., P.gif.,Managing Editor

In 1920 a GE engineer named Oscar Junggren, who had been responsible for most of the early GE turbine patents, was looking for estimates of the thermodynamic benefits of operating turbines at steam pressures up to 1,000 psi. Unfortunately, the Marks and Davis steam tables that were available at that time only went up to 600 psi, and even those numbers were an extrapolation from data taken at only 200 psi. Junggren convinced his professional colleagues of the need for better data, and ASME formed a committee to obtain and publish reliable steam properties at higher pressures. After eight years` work at Harvard, MIT and the Bureau of Standards, in 1930 ASME officially published the results as the well-known Keenan steam tables.

 

 


(Schenectady Gazette)


O Junggren
Phone Number: 5206254110
1300 w sahuarita rd
Sahuarita
,AZ 85629 - See more at: https://www.exphonebook.com/main.php?id=78589781&state=az#sthash.cgaZEffc.dpuf
O Junggren
Phone Number: 5206254110
1300 w sahuarita rd
Sahuarita
,AZ 85629 - See more at: https://www.exphonebook.com/main.php?id=78589781&state=az#sthash.cgaZEffc.dpuf