Son till Carl Johan Fulgentius (Ljunggren)

Här arbetade kusinen Oscar Fredrik Ljunggren åren 1885-89 tills han emigrerade till USA

Ljunggrens Verkstads AB var ett verkstadsföretag som bildades 1861 under namnet C. J. F. Ljunggrens Gjuteri och Mek. Verkstad, verkstaden anlades intill Södra kanalen i Kristianstad och utvidgades efterhand som tillverkningen av gjutgods, bränneriutrustningar, ångmaskiner m. m. ökade. Ljungrens verkstad började 1865 leverera järnvägsvagnar och 1875 ångslupar och bogserbåtar. 1875 fanns endast en större industrianläggning i Kristianstad det var Ljunggrens verkstad som sysselsatte 200 man. 1880 tog grundarens son C. J. Fredrik Ljunggren över firman. År 1890 omorganiserades företaget till Ljunggrens Verkstads AB. 1890-1909 drev Ljunggrens även skeppsvarvet i Karlshamn. Lokomotiv- och vagntillverkningen upphörde 1919 resp. 1923. På 1910-talet började den tillbakagång som 1925 ledde till konkurs och nedläggande.

I södra änden av den centrala innerstaden i Kristianstad finns en mindre park uppkallad efter CJF Ljunggren, Ljunggrens plan.